Цей захід об’єднає активних та успішних фінансових керівників, корпоративних казначеїв, директорів з інвестицій та корпоративних фінансів, а також банкірів, інвестиційних радників, страхових експертів, брокерів і консультантів для обміну досвідом, обговорення кращих практик, побудови нових ділових відносин та підвищення професійного рівня.

Конференція в 2019 р. пройде під егідою "Cash is a King and Data is Treasure", що розкриває консервативний підхід до інвестування в період волатильності, а також вказує на нові можливості, пов'язані з використанням даних та розвитку бізнес-партнерств.

Сучасні тенденції та ринкові тренди знайшли своє відображення в програмі конференції. В ході дискусій та презентацій заплановано обговорення наступних актуальних тем:

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ ТА СЦЕНАРІЇ

Як підвищити привабливість українських активів? Погляд міжнародних інвесторів. Стрімке зростання державного боргу та волатильність зовнішніх ринків. Чи можливий ефект «батерфляй»?

ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ. Вікно можливостей відкривається, проте реальна картина зазнала суттєвих змін

КАЗНАЧЕЙСТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ ФІНАНСОВИЙ БІЗНЕС-ПАРТНЕР

Казначейство унікальне тим, що має доступ до повної інформації по всьому бізнес-ланцюгу, від загальної картини (структура балансу, податки) до мікро-деталей (обсяги продажів, дані про замовлення та платежі клієнтів, торгового фінансування та ланцюга поставок, практики закупівель та управління запасами). Яким чином казначейство може впливати на бізнес-процеси - від продажу до закупівель і управління клієнтським досвідом. Як за допомогою цифрових технологій та даних можна повністю розкрити стратегічну цінність казначейства

СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

Стратегії роботи банків, корпорацій і постачальників відрізняються та часто призводять до конфлікту інтересів. Як узгодження інтересів дозволяє оптимізувати структуру оборотного капіталу і гармонізує відносини між зовнішніми сторонами, казначеями та залученими корпоративними відділами? Як побудувати ефективну співпрацю з банками, сервіс-провайдерами, Фінтех, нео-банками та внутрішніми бізнес-підрозділами?

ФІНАНСУВАННЯ ЗРОСТАННЯ І БІЗНЕС-ОПЕРАЦІЙ: РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Інструменти позикового фінансування. Ринок корпоративних облігацій: Апетит інвесторів і можливості для емітентів. Корпоративні, муніципальні та «зелені» облігації. Фінансування операцій (торгове фінансування, фінансування ланцюгів поставок, експортне фінансування, фінансування ЄБРР та ін.). P2P позики та краудфандінг як альтернатива банківському кредитуванню. Лізинг та факторинг.

Інновації у фінансуванні бізнесу 2019 (ICO, Agile Finance і ін). Стратегії управління борговим навантаженням і зменшення вартості запозичень.

доповідачі
партнери
місце проведення
контакти
<--!Envybox--> <--/!Envybox-->